Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 26 2021 02:58:47
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
19
19
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Spotkanie ws. wykl?tych
Historia Polski

Zapraszam na kolejne spotkanie!

Pi?tek 3 marca 2017, godz. 18:00, biuro poselskie Micha?a Marusika, ul. Wólcza?ska 118 - Dyskusja pt. "Polska pedagogika kl?ski. Komu s?u?y strace?czy kult ?o?nierzy Wykl?tych?". Wyst?pi? Tomasz Kosty?a i Adam ?miech.


Ju?!!!
Komentarze
Stas dnia luty 27 2017 16:26:29
Mam nadzieje ?e te? b?dzie nagranie filmowe albo tylko dzwi?kowe.
ricardopl77 dnia marzec 01 2017 17:52:49
nagranie - j.w. ; jestem te? pozytywnie zaskoczony ?e biuro partii jednoznacznie prawicowej organizuje spotkanie pod takim w?a?nie tytu?em smiley
Adam Smiech dnia marzec 01 2017 19:38:17
My?l?, ?e nagranie b?dzie, i to nie tylko audio. Zobaczymy, jak wypadnie dyskusja i go?cie. KNP idzie pod pr?d, a jak jest dzisiaj ci??ko, wida? po JKM, który te? si?, cho? pow?ci?gliwie, ale jednak przy??czy? do kultu "?W". Nie mówi?c ju? o Michalkiewiczu...
Jednak nie mo?na ulec przemocy i szanta?owi moralnemu. Za dwie?cie lat badacze musz? wiedzie?, ?e nie wszyscy ulegli zbiorowej paranoi w naszych czasach.
ricardopl77 dnia marzec 02 2017 09:43:10
I znowu kolejny dowód na to ?e najciekawiej jest na radykalnej prawicy (KNP), lub lewicy (ZPR Grunwald, ZMIANA smiley
Co do kultu ?W to te? mnie to dziwi. Bo Michalkiewicza to jeszcze rozumiem, wiadomo: razwiedka, Judejczykowie, ruscy Szachi?ci, no i last but not least Pani Aniela smiley
Ale ?eby Korwin? Obro?ca legalno?ci RP od 1945 i PRL, przeciwnik dekomunizacji i kultu Kukli?skiego, przeciwnik obni?ania emerytur funkcjonariuszom SB i cz?onkom WRON... ? smiley
Adam Smiech dnia marzec 02 2017 11:34:35
JKM chyba przestraszy? si? s?abych sonda?y i komentarzy na swoich stronach, gdzie ilo?? g?upców popieraj?cych PiS i jej wizj? historyczn? jest zatrwa?aj?ca. Nic mu to naturalnie nie da...

A po wczorajszych przedstawieniach nie mam ju? ?adnych w?tpliwo?ci, ?e ?yjemy w kraju, w którym wszechw?adnie rz?dzi ci??ka paranoja o pod?o?u maniakalnym. Ofiary okresu stalinowskiego tylko strac? na szale?stwie, które jest wokó? nas uprawiane przez najwy?sze czynniki w pa?stwie. Ludzie, którzy rzeczywi?cie zas?uguj? na pami??, którzy zostali zamordowani s?dowo i nie s?dowo pod fa?szywymi i absurdalnymi pretekstami, wrzuceni do jednego worka z nosicielami ryngrafów, a jednocze?nie pospolitymi bandytami, którymi si? stali na skutek wieloletniego ?ycia w nienormalnych warunkach, tylko na tym strac?.

Zastanawiam si? nad formatem intelektualnym g?ównych wodzirejów kultu wykl?tych. Jest to co? niewyobra?alnego. 19 lat trwaj?ce powstanie antykomunistyczne?!? Komuni?ci mieli mniejsz? wyobra?ni?.


Kiedy Sowieci i komuni?ci dorzynali trwaj?ce jeszcze antykomunistyczne powstanie, bracia Kaczy?scy w 1962 r. wygrali casting i wyst?pili w filmie nakr?conym przez narzucony re?im okupacyjny.

Na zdj?ciu:
Lech do Jarka: wiesz Jarku, my si? tu bawimy, a na zewn?trz trwa powstanie, tak wujek mówi?, tylko ciiiicho...

Jarek (my?li): co za bzdura, ale ja to wykorzystam, jak nie teraz, to za 50 lat...

smileysmileysmiley

A tymczasem za Wikipedi?:
"Rajmund Kaczy?ski, Po wojnie, w 1945 podj?? studia na Oddziale Technologicznym Politechniki ?ódzkiej, które uko?czy? w 1947 z tytu?em magistra in?yniera. Podczas studiów pracowa? w Zak?adach Samochodowych w G?ownie, a po uzyskaniu dyplomu i przeprowadzce do Warszawy w marcu 1947 pracowa? w Polskich Zak?adach Optycznych w Warszawie, a od grudnia 1947 jako kierownik robót w Spo?ecznym Towarzystwie Budowlanym. Od 1947 by? zatrudniony na Politechnice Warszawskiej z przerwami do emerytury w 1987. Prowadzi? równie? wyk?ady z termodynamiki na tzw. Sorbonie przy Politechnice Warszawskiej, g?ównie jako skrócone studia dla wy?szych cz?onków PZPR. Pracowa? tak?e nad wynalazczo?ci? w zakresie ciep?ownictwa. W 1948 o?eni? si? z Jadwig? z Jasiewiczów, poznan? na jednym z balów karnawa?owych na Politechnice Warszawskiej.

W latach 1956-1957 pracowa? równie? w Biurze Projektów Zaplecza Technicznego. W 1958 uzyska? pe?ny etat na Wydziale In?ynierii Sanitarnej PW. S?u?bowo przebywa? krótko w Belgii, Holandii, Republiki Federalnej Niemiec (w zwi?zku z budow? ambasady ameryka?skiej) oraz s?u?bowo kilka dni w Libii w 1966 i Mi?sku w ZSRR w 1977. W 1961 i 1966 prywatnie na zaproszenie rodziny wyje?d?a? do Anglii. Projektowa? instalacje sanitarne w budynku Ambasady USA w Warszawie. Jeszcze przez wiele lat pracowa? w rozmaitych pracowniach projektowych. By? autorem prac z zakresu teorii niezawodno?ci pracy systemów energetycznych.

W latach osiemdziesi?tych prowadzi? zaj?cia z Teorii Maszyn Cieplnych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej."

Prawda, ?e imponuj?ce? Ale to typowy ?yciorys cz?owieka o zdroworozs?dkowym podej?ciu do powojennej rzeczywisto?ci, a nietypowy, bo dotyczy cz?owieka utalentowanego, a takich nie by?a wi?kszo??. Kiedy by? czas walczy?, walczy?, a potem uczy? si? i pracowa? dla kraju (dla siebie naturalnie te?), takiego, jakim on wtedy by?. Jak wida?, móg? uciec spod dzisiaj g?oszonej okupacji, ale nie uciek?. Wspó?tworzy? osi?gni?cia kraju, Polski, która jest zawsze tylko jedna. Takich ?yciorysów (cho? w wi?kszo?ci mniej imponuj?cych) s? miliony. Dlaczego Kaczy?ski dzisiaj z premedytacj? pozwala na szale?stwo historyków IPN i na nieprawdopodobne androny wypowiadane przez Pana Prezydenta RP???
ricardopl77 dnia marzec 02 2017 13:19:39
JKM raczej "boi" si? sonda?y w których jego partii si? powodzi, bo wtedy zawsze wyskakuje z jakim? "Hitlerem", czy "niepe?nosprawnymi"... smiley
A je?li kolega do wczoraj s?dzi? ?e ta paranoja z "?W" ma jednak jakie? granice to prosz? sobie jeszcze przeczyta? to: http://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/01/06/czy-ostatnia-akcje-zbrojna-armii-krajowej-przeprowadzono-w-1982-roku/3/
Stas dnia marzec 02 2017 18:57:11
Micha? Marusik wiele prawdziwych rzeczy mówi bo na atalntystów i syjonistów Wiplera i Miriam Shaded mam uczulenie JKM ma problemy z dobrem ludzi bo zaprasza? do partii tego obrzydliwego Jana Filipa Libickiego.
Tak samo nie wiem po co na Pikniki prawicy zaprasza takie kanalie jak Marek Migalski i Romuald Szeremietiew na szcz?scie z Migalskim si? po k?uci?. Ale nie wiem po co on si? spoufala z takimi ludzmi jak Przemys?aw Wipler,Miriam Shaded,Jan Filip Libicki,Marek Migalski,Romuald Szeremietiew przecie? w przeciwie?stwie do JKM ich stosunek do polityki mi?dzynarodowej i historii Polski od 1944 do 1989 jest jak sinus alfa i cosinus alfa.
Adam Smiech dnia marzec 04 2017 09:17:19

Wierzcie lub nie, ale to nie modlitwa na pocz?teksmiley

Od lewej: Tomasz Kosty?a, Adam ?miech, Marcin Janowski, Kamil Klimczak

By?o mi?o. Zjawi?a si? ca?a "Jednodniówka i przyjaciele" i stosunkowo liczna publika. My?l?, ?e ró?ni?c si? z Kol. Kosty?? do?? zasadniczo w ocenie ONR i Brygady ?wi?tokrzyskiej pokazali?my, ?e umiemy si? ró?ni? na poziomie. Spotkanie uwa?am za bardzo cenne. Zarówno dyskutanci, jak i moderator (Kol. Janowski) zdecydowanie pot?pili kult ?o?nierzy Wykl?tych. Ciekawe tylko, czy co? zostanie w g?owach m?odego chyba-narybku narodowego, który wygl?da? jak z innej bajki, nale??c do organizatorów apologetycznego tygodnia ?W, z którym wczorajsza dyskusja najjaskrawiej kontrastowa?a. Jak tylko film pojawi si? na YT, udost?pni? go na JN.
ricardopl77 dnia marzec 04 2017 22:45:52
Jestem ju? w trakcie ods?uchiwania, wi?c komentarze pó?niej. Tymczasem jeszcze raz powtórz? s?owa uznania dla Kongresu Nowej Prawicy i europos. Marusika ogólnie za zorganizowanie takiego spotkania o tematyce mi?dzy dwiema pedagogikami: wstydu (lansowanej przez ?rodowiska kosmopolityczne) i kl?ski (przez ?rodowiska pseudo"patriotyczne"smiley.
Dodam te? ?e M. Marusik g?osowa? w Europarlamencie przeciwko CETA i przedstawia klarowne stanowisko w sprawie baz USA w Polsce: https://www.youtube.com/watch?v=kkP8DANMxsw
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014