Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 09:31:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Sk?adanie kwiatów 1
Sk?adanie kwiatów 1
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Prof. Modzelewski o rewolucji bolszewickiej

Profesor Witold Modzelewski, specjalista od prawa podatkowego jest równie? - o czym mo?e niektórzy nie wiedz? - autorem czterech ju? w tej chwili ksi??ek po?wi?conych tematyce rosyjskiej, w uj?ciu historycznym, tera?niejszym i przysz?ym, w kontek?cie zw?aszcza stosunków Polski z Rosj?/ZSRR. S? to pozycje niezwykle cenne, w szczególno?ci w naszej codzienno?ci, wype?nionej nieprzytomn? rusofobi?, kreowan? przez pa?stwo polskie za po?rednictwem naczelnych w?adz, tzw. opozycji, mediów pa?stwowych i prywatnych. Przyk?ad ostatnich przepychanek na linii Tusk-PiS i wzajemne oskar?enia o bycie agentem Kremla, najbardziej dobitnie pokazuje stopie? - okre?lmy to tak, jak na to obecna sytuacja w pe?ni zas?uguje - zidiocenia "elit" naszej Ojczyzny. Patrzymy na to bezsilni wobec intelektualnego - nomen omen - gradiuszczego chamstwa fanatycznych antykomunistów/rusofobów. Dlatego g?os profesora Modzelewskiego jest jak tlen na szczycie absurdu, na którym si? znajdujemy. Oceny Profesora s? w zaskakuj?co wielu punktach ca?kowicie zbie?ne z ocenami endeckimi. Z przyjemno?ci? zapraszam Pa?stwa do wys?uchania profesora Modzelewskiego, a je?li kto? chce i go na to sta?, niech po prostu zakupi najnowszy i wcze?niejsze tomy tego wyj?tkowego na dzisiejszym rynku wydawnictwa. Ksi??ki mo?na zakupi? u wydawcy - Ksi?garnia ISP - Modzelewski. Podpowiadam jednak, ?eby poszuka? ksi??ek tak?e gdzie indziej, z wiadomych powodów.
Adam ?miechCz??? I


Cz??? II


Nowo?? wydawnicza
"Polska - Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji"
- Witold Modzelewski


Od Autora

Mija 100 lat od bolszewickiego, z istoty antyrosyjskiego przewrotu, zwanego do dzi? "Rewolucj? Pa?dziernikow?". Nasze, polskie postawy wobec bolszewizmu by?y (s??) pasmem wadliwych diagnoz i strategicznych b??dów o d?ugotrwa?ych, istotnych równie? dzi? skutkach. Przed stu laty bez sensu opowiedzieli?my si? w wojnie bolszewicko-rosyjskiej po stronie "rewolucjonistów", daj?c szans? przetrwania ich zbrodniczemu re?imowi, który niszcz?c Rosj? by? w ocenie ówczesnych polityków pono? naszym realnym sojusznikiem.

A przecie? by? nieporównywalnie gro?niejszym przeciwnikiem ni? dogorywaj?ca wówczas Rosja, o czym mogli?my si? szybko przekona? ju? po trzech latach - w sierpniu 1920 roku - ratowa? nas wtedy "cud nad Wis??". Pó?niej pi?sudczycy równie b??dnie traktowali bolszewickie rz?dy za "najbardziej przyjazny Polsce wariant pa?stwa rosyjskiego" (!). Kl?ski 1939 roku, a zw?aszcza dzie? 17 wrze?nia, móg? nas przekona?, ?e o geopolityce nie mamy zielonego poj?cia. Potem pod niemieck? okupacj?, pozosta?o nam tylko poni?aj?ce oczekiwanie na "czerwon? zaraz?", która mia?a nas "uratowa? od czarnej (czyli niemieckiej) ?mierci". I uratowa?a, narzucaj?c jednak swoj? wersj? "Polski Ludowej", która przecie? w istocie trwa do dzi?, mimo ?e od ponad ?wier?wiecza nie ma ju? bolszewickiego "socjalizmu" i ich pa?stwa - Zwi?zku Radzieckiego. My jednak wci?? tkwimy w starych urojeniach, pope?niaj?c po raz kolejny te same b??dy: spó?niony, w istocie bezprzedmiotowy "antykomunizm", uto?samiamy z rusofobi?, czyli z nienawi?ci? do najwa?niejszej ofiary ich re?imu ??czymy z bezwarunkow? uleg?o?ci? wobec Niemiec, które - podobnie jak przed stu laty - nazywamy "niepodleg?o?ci?". Najwa?niejszymi deponentami bolszewickich postaw s? dzi? zagorzali... "antykomuni?ci"; czas przesz?y sprzed stu lat wci?? ?yje w nas uniemo?liwiaj?c wyrwanie si? z naszych s?abo?ci, wyzbycie si? fobii oraz politycznego infantylizmu.

O naszych starych i nowych rozliczeniach z bolszewizmem i jego wspó?czesnymi demonami jest ta ksi??ka. Zaprzecza to wielu obowi?zuj?cym do dzi? "zachodnim" bajeczkom, przy pomocy których "wyja?niamy" nasz? przesz?o?? i tera?niejszo??. Jej lektura mo?e by? dla nas gorzk?, wr?cz przygn?biaj?c?. Mo?e jednak w czasach zamykaj?cych epok? III RP, warto podj?? prób? zrozumienia przesz?ych 100 lat i wyzwoli? si? z demonów przesz?o?ci, które zrodzi?y si? w listopadowe dni 1917r. Mo?e dzi?ki temu co? odbudujemy w naszych relacjach z Rosj?.

"Polska - Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji"
Tom IV, Witold Modzelewski, stron 260, format 140x225 mm, oprawa twarda
wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych
Ksi?garnia ISP - Modzelewski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014