Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 19:01:59
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 11
Pod pomnikiem Dmowskiego 11
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Operacja "Wis?a" III-o?wiadczenie spe?niaj?ce ?yczenia banderowców.
Tematyka ukraińskaPrezydenci Polski i Ukrainy – Lech Kaczy?ski i Wiktor Juszczenko – podpisali 27.04.07 r. wspólne o?wiadczenie w sprawie Operacji Wis?a. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e jest to kolejny b??d polityki polskiej opartej na koncepcjach geopolitycznych Józefa Pi?sudskiego i Jerzego Giedroycia. O?wiadczenie wychodzi naprzeciw ??daniom ?wiatowego Kongresu Ukrai?ców, o których pisali?my wcze?niej. W szczególno?ci za? jego tre?? stanowi:- przyj?cie przez Prezydenta RP banderowskiej wizji historii stosunków polsko-ukrai?skich

- podstaw? do wyst?pienia z roszczeniami wobec pa?stwa polskiego przez Ukrai?ców i ukrai?skie osoby prawne; nie trzeba dodawa?, ?e zainteresowane wyst?pieniem z roszczeniami przede wszystkim ?rodowiska banderowskie

- de facto zgod? na ostateczn? depolonizacj? Kresów P?d-Wsch. nie tylko w sensie etnicznym, ale tak?e w sensie historycznymPrezydent RP przypomnia? tak?e, ?e 16 lat temu g?osowa?, jako senator, za uchwa?? Senatu RP pot?piaj?c? Akcj? Wis?a , ?e obecne o?wiadczenie jest konsekwencj? tak?e tego g?osowania sprzed 16 lat.

Szczególnym bólem napawa obecno??, podczas podpisywania o?wiadczenia, Prymasa Polski kard. Józefa Glempa oraz s?owa, które wypowiedzia?, przyjmuj?c, podobnie jak Prezydent, ukrai?sk? (tj. banderowsk?) optyk? stosunków polsko-ukrai?skich.

Poni?ej zamieszczamy tekst o?wiadczenia za serwisem www.prezydent.pl:


Wspólne o?wiadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy

z okazji 60-tej rocznicy Akcji „Wis?a”


Prezydent RP i Prezydent Ukrainy, - nawi?zuj?c do warto?ci demokratycznych, b?d?cych podstaw? porz?dku pa?stwowego Polski i Ukrainy;

- kieruj?c si? wol? obu spo?ecze?stw, by nadal rozwija? stosunki dwustronne w duchu partnerstwa strategicznego;

- pragn?c kontynuowa? proces pojednania mi?dzy narodem polskim i narodem ukrai?skim;

- pami?taj?c o chrze?cija?skich korzeniach Europy;

- podzielaj?c wspóln? ocen? totalitaryzmu komunistycznego;

- zamierzaj?c wnie?? wk?ad w budow? wspólnego domu europejskiego,

o?wiadczaj?:

Polakom i Ukrai?com uda?o si? w ci?gu minionych kilkunastu lat dokona? olbrzymiego post?pu w d??eniu do pojednania oraz w poszukiwaniu wspólnej oceny trudnej i bolesnej przesz?o?ci. Dialog polsko-ukrai?ski nabra? charakteru szerokiego ruchu spo?ecznego, obejmuj?cego ró?ne ?rodowiska i ciesz?cego si? wsparciem w?adz pa?stwowych. Patronowali mu i patronuj? prezydenci obu krajów. Kamieniami milowymi tego procesu sta?y si? obchody Tragedii Wo?y?skiej w Pawliwce na Ukrainie i martyrologii Ukrai?ców w Paw?okomie w Polsce. W 2007 obchodzimy 60-t? rocznic? akcji „Wis?a”, która w historii wspó?czesnej Polski sta?a si? przyk?adem niesprawiedliwo?ci, b?d?cej skutkiem dzia?a? totalitarnych w?adz komunistycznych. W 1947 roku doprowadzi?a ona do deportacji z po?udniowo-wschodniej Polski wielu tysi?cy obywateli polskich pochodzenia ukrai?skiego i rozproszenia wspólnoty ukrai?skiej w Polsce, staj?c si? tym samym kolejnym ogniwem w tragicznym ?a?cuchu konfliktów. Wydarzenie to jako sprzeczne z podstawowymi prawami cz?owieka zosta?o pot?pione w 1990 roku w specjalnej uchwale przez Senat RP. Dzisiaj, podzielaj?c t? ocen?, chylimy g?owy przed wszystkimi jego ofiarami. Potwierdzamy jednocze?nie wol? kontynuacji procesu pojednania, odkrycia prawdy historycznej o minionych wydarzeniach i upami?tnienia ofiar bratobójczych konfliktów.

Podpisano w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2007 roku.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014