Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 28 2021 16:07:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Tablica pami?ci deportowanych do Rzeszy
Tablica pami?ci deportowanych do Rzeszy
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pose? Zygmunt Wrzodak o tarczy antyrakietowej.
Polityka ZagranicznaPrezentujemy o?wiadczenie pos?a Zygmunta Wrzodaka w sprawie tarczy antyrakietowej, wyg?oszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 16.03.2007 r.:

Pani Marsza?ek! Wysoka Izbo! Chcia?bym wyg?osi? o?wiadczenie w sprawie próby zainstalowania w Polsce tarczy antyatomowej. U?ywamy okre?lenia ?tarcza antyrakietowa?, ale ono jest nieprawid?owe, poniewa? tarcza ma nas chroni?, ewentualnie, przed broni? j?drow?. Wysoka Izbo! Rzecz niedobra dla naszego pa?stwa i narodu jest taka, ?e rz?d polski próbuje rozmawia? o instalowaniu tarczy antyatomowej w Polsce. Tarcza przed niczym nas nie uchroni. Wed?ug wypowiedzi genera?ów ameryka?skich tarcza antyatomowa zainstalowana na Alasce jest tylko w 12% sprawna, takie s? jej mo?liwo?ci zestrzelenia innej rakiety. Lobby ameryka?skie zwi?zane z zak?adami zbrojeniowymi naciska, aby wznieci? ponowne wy?cig zbroje? w ?rodkowej cz??ci Europy oraz Bliskim i Dalekim Wschodzie. S? zainteresowani tym, ?eby przemys? zbrojeniowy kwit?, a oni mieliby z tego tytu?u ogromne zyski. Dlatego próbuje si? zainstalowa? w Polsce tarcz? antyatomow?. To, ?e inni chc? zbija? na tym interes, to ich sprawa, ale dlaczego Polska i polski rz?d post?puje niegodnie w tej sprawie? Tarcza antyatomowa nie uchroni terytorium Polski. Nikt nas nie obroni, je?li sami si? nie obronimy. Polski interes narodowy jest taki, aby?my mieli siln?, pot??n? armi? zwi?zan? z obron? terytorium naszego kraju, czyli wojska terytorialne. Polacy musz? równie? d??y? do tego, aby móc wyprodukowa?, nawet w Polsce, bro? j?drow?, odstraszaj?c?, bo w tej cz??ci Europy tylko wtedy b?dziemy bezpieczniejsi, kiedy b?dziemy mieli siln? armi? i wyposa?enie zbrojeniowe, ??cznie z g?owicami j?drowymi. Tak ?eby ?aden wróg ze wschodu, po?udnia czy pó?nocy nie by? zainteresowany zaatakowaniem naszego terytorium. A nie liczy? na kogo?, tym bardziej ?e ?aden Amerykanin nie b?dzie nigdy gin?? za Polsk? i Polaków. Brak debat, brak merytorycznych wypowiedzi o tarczy antyatomowej, czy dziwna cenzura medialna, w tej sprawie s? po prostu niezrozumia?e i szokuj?ce. Premier, prezydent, wicepremier, pan Giertych, który mówi, ?e jest osob? o pogl?dach narodowych, pan Dobrosz, który mówi, ?e jest entuzjast? instalowania tarczy antyatomowych w naszym kraju - to budzi nieprawdopodobne zdumienie. Czy ambasady ulokowane w Polsce steruj? naszymi politykami, ?e pogl?dy zmieniaj? si? tak z dnia na dzie?, ?e nagle jest si? te? za bazami ameryka?skimi w Polsce? Jako cz?owiek ?Solidarno?ci? walczy?em z ca?? swoj? rodzin?, swoj? organizacj? o to, ?eby wyprowadzi? Sowietów z naszego kraju, ?eby Polska by?a rzeczywi?cie niepodleg?a i wolna od obcych wojsk. Dlaczego dzisiaj mamy wpuszcza? inne wojska, dlaczego mamy dzisiaj instalowa? bro? j?drow? w naszym kraju? Chodzi tu równie? o g?owice j?drowe. Pytam: Kto we?mie odpowiedzialno?? za ewentualne wyniki konfliktu zbrojnego w tej cz??ci Europy? Przecie? kiedy byli?my opanowani przez Zwi?zek Sowiecki, to NATO wycelowa?o oko?o 600 g?owic j?drowych w nasz kraj, w g?owice zainstalowane przez Sowietów na terytorium Polski. Teraz, kiedy Amerykanie b?d? instalowa? g?owice w naszym kraju, Rosjanie zrobi? podobnie. Ca?y czas Polska i Polacy maj? by? pod tym, ma na Polakami wisie? widmo ?mierci, wzd?u? Wis?y ma by? jedno wielkie spalenisko zwi?zane z teatrem wojennym, nawet j?drowym? Nie wolno do tego dopuszcza? i zwracam si? do premiera, do marsza?ka Sejmu, do wszystkich osób odpowiedzialnych w naszym kraju, do Wysokiej Izby, jak równie? do naszych pos?ów, aby?my rzetelnie informowali i d??yli do tego, ?eby by? naprawd? niepodleg?ym pa?stwem, suwerennym narodem. Dlaczego wiecznie kto? decyduje za nas, jak nie zza oceanu, to z Moskwy? Trzeba z tym sko?czy?. Teraz równie? Niemcy próbuj? odzyska? wp?ywy w naszym kraju. To wida? go?ym okiem. Naprawd?, czy Polska i Polacy musz? by? zawsze postrzegani jako s?abe pa?stwo i s?aby naród? Mamy swoj? godno?? i b?d?my dumni z tego, ?e jeste?my Polakami. Dzi?kuj? bardzo.

A.?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014