Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 27 2020 13:38:06
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
5
5
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ankieta...
AnkietaZdecydowana wi?kszo?? naszych czytelników, bo a? 92% opowiedzia?o si? za kar? ?mierci, zaledwie 4% przeciw, i 4% wstrzyma?o si? z ocen?...
Od dzi? nowa ankieta, zapraszamy do udzia?u...
Komentarze
Marzena Zawodzinska dnia czerwiec 03 2007 20:36:27
To jak to w ko?cu jest, gin?, czy "ca?e ?ycie w wi?zieniu"? I niby z jakiej racji mamy wydawa? jeszcze wi?cej pieni?dzy na utrzymanie bandytów? A mo?e, skoro system karania jest taki niedoskona?y, zupe?nie z niego zrezygnowa?? Niech bandyci nami rz?dz?.
A, zaraz, zaraz, przecie? tam jest napisane: "nie sa systemami nie doskonalymi"... I jak ja mam rozumie? ten ca?y niejasny komentarz??
Administrator dnia czerwiec 03 2007 21:25:35
A co kolega powie na taki przyk?ad...
Cz?owiek zabi? 7 osób, dosta? najwy?szy wymiar kary - do?ywocie. Zosta? osadzony... Podczas odsiadki zabija 3 wspó?wi??niów i 5 stra?ników. Co mu zrobisz ?? Wi?cej, nie czuje oporów aby dokona? tej zbrodni, no bo i tak ma najwy?szy wymiar kary...
Administrator dnia czerwiec 03 2007 21:28:52
Przy recydywie istnieje raczej ma?e prawdopodobie?stwo pope?nienia b??du przez s?d...
Adam Smiech dnia czerwiec 04 2007 11:15:04
Tak, ka?dy system karania jest niedoskona?y. Wi?c, id?c drog? biblijnej gorliwo?ci(dos?owno?ci), powiedzmy "nie" dla karania w ogóle. No, bo jakim prawem wolno nam pozbawia? kogo? wolno?ci albo kara? grzywn?? Mechanizm jest ten sam, niezale?nie od rodzaju kary. Mówienie, ?e nie wolno nam pozbawia? ?ycia oznacza, de facto, zanegowanie ca?ego wymiaru sprawiedliwo?ci. Niestety, przeciwnicy kary ?mierci nie s? w stanie tego zrozumie?. Lata prania mózgów daj? efekty.
tomaszl dnia czerwiec 04 2007 19:14:39
dwa cele kary ?mierci wg o. Jacka Woronieckiego OP "Katolicka etyka wychowawcza".
"Jasne jest bowiem, ?e karze ?mierci nie brak uzasadnienia ze wzgl?du na dwa nast?pne cele. Obawa przed utrat? tego, co cz?owiek uwa?a za najdro?sze, wstrzyma niejednego od dogadzania na drodze przest?pstwa swym po??daniom lub nami?tno?ci?. A skoro go nie wstrzyma?a i dopu?ci? si? jednego z tych najci??szych przewinie? naruszaj?cych porz?dek spo?eczny, przede wszystkim zabójstwa, to sprawiedliwe jest, aby sam zosta? pozbawiony ?ycia, skoro nie ceni go u innych. Najwy?sze dobro doczesne, jakim jest ?ycie, winno by? chronione kar? pozbawiaj?c? tego, co stoi najwy?ej w skali dóbr doczesnych, a taka jest w?a?nie kara ?mierci. Jej stosowanie nie jest bynajmniej sprzeczne z V przykazaniem, bo jak widzieli?my (we wcze?niejszym rozdziale - tl) zakazuje ono zabijania powag? w?asn? i za?atwiania t? drog? porachunków osobistych, nie odnosi si? za? do prawa, jakie posiada spo?ecze?stwo - karania najci??szych przest?pstw ?miercu?. Najlepszym tego dowodem jest to, ?e natychmiast po og?oszeniu Dekalogu Moj?esz ustanowi? kar? ?mierci za ca?y szereg przewinie?, nawet nie najci??szych, np. za z?o?eczenie rodzicom.(...)
Poprawczy charakter kary ?mierci, gdy rozwa?a si? j? z nadprzyrodzonego punktu cnoty pokuty, wyst?puje w ca?ej pe?ni i do?wiadczenie krajów, w których obyczaj chrze?cija?ski jest jeszcze ?ywy, wskazuje, ?e ogromna wi?kszo?? przest?pców pod wp?ywem wstrz?su, jakim jest wyrok ?mierci, poddaje si? ?asce nawrócenia. Znane s? przypadki, ?e tak nawrócony skazaniec nie chce sk?ada? pro?by o u?askawienie, widz?c jasno, ?e ?mier? przyj?ta w tych warunkach jako odkupienie grzechów daje mu tak? nadziej? zbawienia, jakiej nie mia?by sp?dzaj?c reszt? ?ycia w wi?zieniu. Bo ?eczywi?cie, przy najwi?kszych wysi?kach, jakie czyni? spo?ecze?stwa, aby z wi?zie? zrobi? zak?ady poprawcze, cz?owiek skazany na d?ugoletnie zamkni?cie albo w samotno?ci, albo w towarzystwie ludzi cz?sto g??boko zdeprawowanych, zbyt nara?ony jest na to, ?e nie wytrwa w nastroju pokuty, jaki wywo?a?a w nim groza ?mierci.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014