Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 20 2020 20:20:50
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 1
Zjazd Kresowian 1
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kosowo by?o, jest i pozostanie serbskie
Polityka ZagranicznaTytu? newsa, to s?owa premiera Serbii Vojislava Kosztunicy wypowiedziane podczas spotkania z prezydentem Rosji W?adymirem Putinem w Petersburgu w czasie XI Mi?dzynarodowego Forum Gospodarczego (9.06.07 r.). Oddaj? one nie tylko pogl?d samego premiera, ale wyra?aj? stanowisko narodu serbskiego, a tak?e wszystkich tych, którzy rozumiej? istot? sprawy i w konsekwencji, w sposób naturalny, stoj? po stronie Serbii i Serbów w konflikcie kosowskim. ?eby sprawa by?a jasna do ko?ca – Jednodniówka Narodowa, wierna ortodoksyjnej My?li Narodowej Romana Dmowskiego i J?drzeja Giertycha, bez jakichkolwiek w?tpliwo?ci, jednoznacznie i ca?kowicie, popiera naszych braci Serbów w ich walce o zachowanie ?wi?tej dla ka?dego Serba ziemi kosowskiej. Czynimy to z trzech zasadniczych powodów:

- po pierwsze, gdy? prawo Serbów do Kosowa jest historycznie uzasadnione. Jest ono kolebk? serbskiej pa?stwowo?ci, ?ród?em serbskiej ?wiadomo?ci narodowej, a tak?e symbolem oporu wobec naje?d?cy tureckiego (bitwa na Kosowym Polu 1389 r.). Wbrew powszechnemu w ostatnim stuleciu przekonaniu, narzuconemu zreszt? przez tych, którym by?o to na r?k?, jedynym kryterium przynale?no?ci jakiej? ziemi, jest kryterium etniczne. Jest to oczywisty fa?sz. Kryterium etniczne jest bez w?tpienia bardzo istotne, ale nie jedyne. Polskie prawo do Ziem Odzyskanych oparte by?o, obok uzasadnienia geopolitycznego wynikaj?cego wprost z faktu pokonania niemieckiego agresora, w?a?nie na racjach historycznych, a nie etnicznych (nawiasem mówi?c, o kryterium etnicznym, jako jedynym istotnym dla mo?nych tego ?wiata w II w. ?w., dobrze wiedzieli zbrodniarze ukrai?scy, dokonuj?c rzezi, która mia?a zmieni? i zmieni?a w istocie sk?ad narodowo?ciowy Wo?ynia, Ziemi Lwowskiej i Podola).

- po drugie, gdy? my, Polacy, wiemy najlepiej, co to znaczy by? pozbawionym przez bandyckie sprzysi??enia zewn?trzne odwiecznie polskich ziem i dlatego rozumiemy doskonale uczucia i ból Serbów
, którzy z powodów fundamentalnych nie mog? zgodzi? si? na oderwanie od swojego pa?stwa 15% terytorium. Pami?tamy dobrze „etniczne pa?stwo polskie” z propozycji Wilsona, lini? Curzona (w istocie b?d?c? tworem polityka ?ydowskiego Lewisa Namiera i stanowi?c? kwintesencj? anglosaskiej niech?ci do stworzenia silnej Polski), najpierw narzucon? nam w Spa w 1920 r., a pó?niej wykorzystan? przez ameryka?skich i angielskich zdrajców w Teheranie i Ja?cie.

- po trzecie, gdy? ewentualne, przest?pcze odebranie Serbii Kosowa jest kolejnym elementem polityki prowadzonej przez ?wiatowy obóz ?ydowski w Europie, realizowanej poprzez kontrolowany przez ten obóz rz?d USA, a polityce tej przeciwstawiamy si? stanowczo, jako prowadz?cej do ustanowienia ?ydowskiego porz?dku w Europie i na ?wiecie i, jako takiej, b?d?cej w ostrym konflikcie z interesami i racjami Polski i racjami prawdziwie chrze?cija?skiej cz??ci ?wiata. O ile obóz ?ydowski w USA jest podzielony w wielu kwestiach wspó?czesnej polityki (Irak, Afganistan, tarcza, kolorowe rewolucje), o tyle w kwestii serbskiej (wcze?niej jugos?owia?skiej) jest niezwykle konsekwentny, niezale?nie od aktualnie rz?dz?cej denominacji. Clinton niszczy? Jugos?awi? w interesie niemieckim i muzu?ma?skim, za? Bush kontynuowa? jego polityk?, a dzisiaj popiera muzu?ma?skich Alba?czyków, g?osz?c publicznie, ?e jest za niepodleg?o?ci? (?) Kosowa (a gdzie wojna cywilizacji, chcia?oby si? zapyta?, gdyby nie to, ?e wiemy doskonale, ?e jest to tylko ja?owe has?o obliczone na nabranie politycznych idiotów i ludzi niesko?czenie naiwnych).

Serbia i Serbowie stali si? w polityce mi?dzynarodowej ostatnich 16 lat koz?ami ofiarnymi. Uznano, ?e tylko oni nie maj? prawa do swoich ziem, tylko oni nie maj? prawa ustanowi? po zniszczeniu Jugos?awii swojego pa?stwa na zasadach i prawach przyznanych innym narodom by?ej Jugos?awii, wreszcie, ?e tylko oni s? odpowiedzialni za wojny i zbrodnie. Jest to czarny obraz, tak jednostronny, jak i fa?szywy. Ogromnie niesprawiedliwy i ob?udny. Jednocze?nie, tak wielkie zaanga?owanie wrogów w niszczenie Serbii, ?wiadczy o wielkiej roli, jak? Serbowie pe?ni?. Nienawi?? do Serbii jest wyznacznikiem, jest potwierdzeniem s?uszno?ci sprawy serbskiej i s?uszno?ci d??e? dumnego narodu serbskiego. Nie mo?e tak?e dziwi?, ?e dok?adnie ci sami wrogowie (?wiatowy obóz ?ydowski oraz polityka niemiecka) stanowi? najwi?ksze zagro?enie dla Polski. Jest to logiczne. Dlatego te?, stoimy po stronie naszych serbskich braci, dziel?c nie tylko s?owia?ski rodowód i do?wiadczenia historyczne, ale i wspó?czesne zagro?enia. Wi?cej, stoimy rami? przy ramieniu. Jednocze?nie wyra?amy nadziej?, ?e nie b?d? Oni na Polsk? i Polaków patrze? li tylko przez pryzmat polskich rz?dów ostatnich 18 lat. Rz?dów uleg?ych i uzale?nionych w du?ym stopniu od polityki ?wiatowego obozu ?ydowskiego oraz od polityki niemieckiej, czy to z powodu uzale?nienia formalnego, czy z powodu choroby „na Moskala”, wynikaj?cej wprost z wyznawania i realizacji b??dnych idei politycznych Pi?sudskiego, Giedroycia i ca?ego tego towarzystwa.

Adam ?miech
Komentarze
Katamaran dnia czerwiec 22 2007 10:09:54
A kto mordowa? katolików Chorwackich? Chyba prawos?awnii Serbowie... Fan Rzymu a takie teksty wychwalaj?ce zbrodniarzy...
Adam Smiech dnia czerwiec 22 2007 14:01:49
Czyli jedynym kryterium podzia?u wróg/przyjaciel jest Pana zdaniem wyznanie? Jest to kryterium niemal ca?kowicie zawodne w polityce. Przyk?ady:

1.Powinni?my si? cieszy? z zaboru dokonanego przez katolickie cesarstwo austriackie (wiem, s? tacy, którzy wielbi? Franciszka Józefa, ale ja akurat uwa?am ich za niebezpiecznych idiotów).
2.Powinni?my i?? z Austro-W?grami w I w.?w., jak, co pokaza?a historia, b??dnie radzi? Dmowskiemu kard. Gasparri.
3.Polacy na Górnym ?l?sku za kulturkampfu i po powinni byli g?osowa? na katolick?, niemieck? parti? Centrum (na szcz??cie tego nie zrobili).
4. Pod Grunwaldem powinni?my walczy? po stronie Krzy?aków, a nie wspomaga? pogan i schizmatyków.

Etc., etc., etc.,...

Nie staram si? uczyni? z Serbów ?wi?tych, ale wo?am o sprawiedliwo?c dla nich. Ca?y ?wiat Zachodu(z wyj?tkami we Francji) stan?? jednoznacznie po stronie chorwacko-muzu?ma?skiej, nie widz?c zbrodni dokonywanych na Serbach, nie widz?c czystek etnicznych, nie widz?c wreszcie praw narodu serbskiego. To Niemcy pierwsze uzna?y niepodleg?o?? Chorwacji i S?owenii. Je?li Pan nie rozumie tych kontekstów, trudno b?dzie dyskutowa?.
Serbowie stanowili w historii tam? dla Turcji i Niemczyzny. Takie s? fakty. W II w.?w. stan?li do walki z Niemcami. Owszem, po?ród antyniemieckiej wi?kszo?ci istnia?y formacje kolaboranckie z?o?one z Serbów, ale to Chorwaci posiadali pa?stwo z hitlerowskiego nadania, w którym utworzyli obozy koncentracyjne m.in. dla Serbów. Czy dlatego, ?e s? katolikami, mamy na to przymkn?? oko? ?eby rozumie? polityk? w ca?ym jej zakresie, trzeba patrze? na ni? z wielu punktów widzenia, nie tylko przez pryzmat czyjego? wyznania.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014