Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 20 2020 19:09:38
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
64-ta rocznica kulminacji wielkiej zbrodni
Tematyka ukraińskaMin?? kolejny 11 lipca. Tego dnia w 1943 r. zbrodniarze zaatakowali w kilkudziesi?ciu miejscowo?ciach jednocze?nie. Data przyj?ta zosta?a umownie, jako Dzie? Pami?ci o ofiarach jednej z najstraszliwszych zbrodni w historii ludzko?ci, rzezi co najmniej 200 tysi?cy Polaków dokonanej na Wo?yniu i w Ma?opolsce Wschodniej przez bandytów z ukrai?skich formacji szowinistycznych, z diabelskim dzieckiem Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN) - Ukrai?sk? Powsta?cz? Armi? (UPA), na czele. By?a to rze?, b?d?ca wprost realizacj? za?o?e? integralnego nacjonalizmu ukrai?skiego Dmytro Doncowa, przeprowadzona planowo przez OUN/UPA, z zamiarem fizycznej likwidacji zamieszka?ej na tych ziemiach od setek lat ludno?ci polskiej, dla osi?gni?cia celu finalnego w postaci przygotowania gruntu pod etnicznie czyst? samostijn? Ukrain?. Morderstw dokonywano ze szczególnym okrucie?stwem z u?yciem siekier, pi? i no?y. "Wrogiem" dla bandytów by?y dzieci, kobiety (tak?e ci??arne) i starcy. "Nieustraszeni bohaterowie", jak nazywa ich wspó?czesna propaganda banderowska, nie mieli odwagi, ?eby stan?? do walki jak m??czy?ni.

To, co dzieje si? wokó? tej zbrodni dzisiaj jest, by? mo?e, jeszcze bardziej przera?aj?ce. W?adze i si?y polityczne wspó?czesnej Ukrainy, przede wszystkim zwi?zane z obozem tzw. pomara?czowych, w sposób jawny nawi?zuj? do zbrodniczej tradycji OUN/UPA, SS Galizien i innych. Jak grzyby po deszczu rosn? pomniki, popiersia, tablice pami?tkowe, nie mówi?c ju? o nazwach ulic "po?wi?conych" najwi?kszym zbrodniarzom. Banderowcy, cz?onkowie Wafen-SS i inni zbrodniarze maj? by? kombatantami na pa?stwowym wikcie. Jad nacjonalizmu s?czony jest w dusze m?odych, przede wszystkim zachodnich, Ukrai?ców. We Lwowie trwa budowa pomnika patrona tych wszystkich zbrodni - Stepana Bandery. Polski Cmentarz ?yczakowski ma zosta? skalany panteonem chwa?y szowinizmu ukrai?skiego, który jest w tej chwili budowany tu? za g?ówn? bram? wej?ciow? od ul.Piekarskiej, po prawej stronie. Maj? tam by? przeniesione szcz?tki najwi?kszych zbrodniarzy - Bandery, Jewhena Konowalca i wyj?tkowego, nawet po?ród nich, zbrodniarza- Romana Szuchewycza "Tarasa Czuprynki", dowódcy UPA. Obok Cmentarza Orl?t trwa z kolei budowa panteonu chwa?y SS Galizien. Tymczasem tzw. o?wiecony ?wiat milczy. Milczy polski rz?d, milczy, wyczulona na wszelkie przejawy nacjonalizmu, Gazeta Wyborcza. Dlaczego tak si? dzieje? Otó?, dzieje si? tak dlatego, ?e ukrai?scy szowini?ci znajduj? si? pod ochron?, pod protektoratem si? o wiele pot??niejszych, ni? oni sami. Ju? pod koniec II wojny ?wiatowej ukrai?skie organizacje nacjonalistyczne sta?y si? ?akomym k?skiem dla wywiadu USA i Wlk. Brytanii. Ich struktury by?y wykorzystywane do dzia?a? wywiadowczych przeciw ZSRR. Poniewa? nacjonali?ci zas?u?yli si? nowym panom, dzi? znajduj? si? pod ich ochron?. Zmiany wewn?trzne jakie zasz?y w ostatnich kilkunastu latach w polityce USA, sprawi?y, ?e szowini?ci ukrai?scy znale?li si? w obecnej dobie, de facto, pod protektoratem ?wiatowej polityki ?ydowskiej. Jest to paradoks historii, gdy? zbrodniarze ukrai?scy z równ? nienawi?ci?, co Polaków, likwidowali ?ydów. Niemniej, tak w?a?nie jest. W tej chwili obydwa skrzyd?a ?ydowskiej polityki ameryka?skiej, zarówno b?d?ce przy w?adzy skrzyd?o neokonserwatywne, jak i skrzyd?o Sorosowskie, robi? wszystko, aby os?oni? nacjonalistów ukrai?skich przed odpowiedzialno?ci?. Zak?amywanie historii, tworzenie legend, wreszcie jawne poparcie dla ludzi obecnej sceny politycznej Ukrainy b?d?cych, b?d? wprost spadkobiercami szowinistów, b?d? do ich tradycji si? odwo?uj?cych, s? na porz?dku dziennym. W Polsce, ?rodowisko Gazety Wyborczej zwi?zane z obozem politycznym George'a Sorosa od lat stanowi opok? nacjonalizmu ukrai?skiego. Natomiast rz?d PiS-LPR-Samoobrona, prowadz?cy polityk? antyrosyjsk?, zdecydowa? si? na podporz?dkowanie Polski polityce rz?dz?cych w USA neokonserwatystów. Te dwa czynniki, antyrosyjsko?? oraz podporz?dkowanie polityce neokonserwatywnej, rodz? skutki w postaci milczenia o tej strasznej zbrodni, o jej ofiarach(gdzie byli przedstawiciele prezydenta, rz?du, parlamentu, kiedy, malej?ca z ka?dym dniem, grupa Kresowiaków organizowa?a 11.07.2007 r. akademi? po?wi?con? pami?ci ofiar?), a jednocze?nie zmuszaj? do, w istocie antypolskich, gestów takich, jak uroczysto?ci w Paw?okomie, czy uroczysto?ci zwi?zane z rocznic? Operacji Wis?a. Przyjmujemy narzucon? przez nacjonalistów optyk? tamtych wydarze?, przyk?adaj?c r?ki do stworzenia fikcji rzekomego konfliktu polsko-ukrai?skiego itp. Jest to st?panie po cienkim lodzie. Lektura stron internetowych nacjonalistów ?wiadczy o tym, ?e dla nich ugodowe dzia?ania polskich w?adz nic nie znacz?, ?miej? si? z tego i s?cz? nienawi?? dalej. Jakie b?d? tego konsekwencje w przysz?o?ci? Roztropni ludzie znaj? odpowied?. Niestety, tkwi?cy w niewoli b??dnych koncepcji politycznych rz?dz?cy naszym krajem, cnot? roztropno?ci si? nie legitymuj?.

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014