Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 27 2020 12:45:01
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 7
Pod pomnikiem Dmowskiego 7
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Konkurs Kresowy
Historia PolskiProblematyka kresowa stanowi jeden z g?ównych tematów podejmowanych na ?amach Jednodniówki Narodowej. Zajmujemy si? przede wszystkim ods?anianiem prawdy o straszliwych zbrodniach dokonanych na Kresach II RP przez nacjonalistów ukrai?skich, ale bliska jest nam równie? ca?a, szeroko rozumiana historia i kultura Kresów, tego jedynego w swoim rodzaju zjawiska w naszych dziejach, daleko wykraczaj?cego poza ramy geograficzne. Wk?ad Kresów, zarówno tych dalszych, istniej?cych w I RP, jak i tych bli?szych, Kresów II RP, w polsk? kultur? i histori? jest ogromny i nie do przecenienia. Mo?na zaryzykowa? stwierdzenie, ?e Polacy jako naród byliby dzisiaj inni, inaczej ukszta?towani, gdyby nie setki lat kresowej historii Polski.

Ju? u zarania pa?stwowo?ci polskiej Ziemia Czerwie?ska, ten przedsionek Kresów, stanowi?a nasze terytorium etniczne, pó?niej, od Kazimierza Wielkiego poczawszy, Kresy sta?y si? nieroz?aczn? cz??ci? naszych polskich losów, dzieli?y nasze zwyci?stwa i kl?ski. Kl?ski zazwyczaj z?owrogo odbija?y si? na ich sytuacji. Wrzesie? 1939 r., sowieckie wysiedlenia, przera?aj?ce zbrodnie, g?ównie ukrai?skie, wreszcie polityczna katastrofa lat 1943-45, podj?te bez naszego udzia?u decyzje o pozbawieniu Polski tych ziem i o przesiedleniach ludno?ci, wydawa?oby sie, ?e zako?czy?y kilkusetletni okres historii polskich Kresów. A jednak tak si? do ko?ca nie sta?o. Do dzisiaj istnieje i rozwija si? ma?a cz?stka kresowego ?wiata, kresowej kultury - polska kultura wiejska na Wile?szczy?nie. Powstaj? nowe piosenki, nowe wiersze, nowa proza. Jest naszym obowi?zkiem wspiera? naszych Rodaków ?yj?cych na Ziemi Wile?skiej, przej?? ponad naszymi wewn?trznymi podzia?ami i do?o?y? cegie?k? do dzie?a zachowania i rozwoju tego ostatniego bastionu dawnej ?wietno?ci tych ziem. Jedn? z form promowania kultury i historii Kresów jest nasz konkurs. Prezentujemy Szanownym Czytelnikom Jednodniowki Narodowej 21 pyta? z dziedziny historii, kultury i literatury, które z oczywistych wzgl?dów s? jedynie delikatnym dotkni?ciem rozleg?ego tematu, mu?ni?ciem przebogatej tematyki kresowej. S? w?ród nich pytania ?atwe, ale s? i, tak nam si? wydaje, trudne, które mog? sprawi? troch? k?opotu. Niemniej, bez wzgl?du na ewentualne trudno?ci, zach?camy Pa?stwa do udzia?u w konkursie. Zwyci?zc? b?dzie ka?dy, kto pog??bi swoj? wiedz? o Kresach, kto zainteresuje tematyk? kresow? inne osoby. Najlepsi zostan? nagrodzeni ksi??kami. Poni?ej prezentujemy regulamin konkursu, za? w nast?pnym newsie ju? same tylko pytania konkursowe. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, prosimy korzysta? z adresu konkursowego - konkurskresowy@gmail.com. Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia!

Regulamin "Konkursu Kresowego" Jednodniówki Narodowej:

1. W konkursie mog? bra? udzia? wszyscy zainteresowani tematyk? kresow? z wyj?tkiem cz?onków redakcji Jednodniówki Narodowej i ich rodzin.

2. Konkurs trwa od 19.08.2007 r. do 17.09.2007 r.

3. Uczestnicy konkursu przysy?aj? odpowiedzi na pytania wy??cznie drog? mailow? na specjalny adres konkurskresowy@gmail.com . Jedna osoba mo?e udzieli? tylko jednej odpowiedzi w czasie trwania konkursu.

4. W?ród uczestników, którzy udziel? prawid?owych odpowiedzi rozlosujemy sze?? ksi??ek o tematyce kresowej.

5. Aby uczestniczy? w losowaniu nagród nale?y poda? w mailu zawieraj?cym odpowiedzi na pytania nast?puj?ce dane: obligatoryjnie - imi? i nazwisko, adres (ulica, nr domu, ew. numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??), fakultatywnie – tel. kontaktowy lub inny adres e-mail od u?ytego do wys?ania odpowiedzi.

6. Nagrody wysy?amy tylko i wy??cznie listem poleconym, w bezpiecznym opakowaniu.


Redakcja Jednodniówki Narodowej
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014