Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2020 23:52:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Odpowied? Waldemara Pawlaka
Tematyka ukraińska

Sygnatariusze listu otwartego do kandydatów na prezydenta RP (patrz ni?ej), p?k Jan Niewi?ski oraz prezes Stefan Przywóski otrzymali odpowied? od Waldemara Pawlaka, wicepremiera i prezesa PSL. Na dzie? dzisiejszy jest to jedyny polityk kandyduj?cy na najwy?szy urz?d w pa?stwie, który w sposób powa?ny potraktowa? wyst?pienie obu Panów, reprezentuj?cych powa?n? cz??? polskich ?rodowisk kresowych. Warto o tym pami?ta?, zapoznaj?c si? z tre?ci? Jego odpowiedzi.

KANDYDAT NA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WALDEMAR PAWLAK

Warszawa, 8 czerwca 2010 r.

Szanowni Panowie

Jan Niewi?ski, Przewodnicz?cy Kresowego Ruchu Patriotycznego,

Stefan Przywóski, Prezes Spo?ecznej Fundacji Pami?ci Narodu Polskiego


Szanowni Panowie,

nawi?zuj?c do Panów listu otwartego z 18 maja bie??cego roku, dotycz?cego rzezi wo?y?skiej, pragn? zauwa?y?, ?e moje ?rodowisko polityczne od wielu lat wspó?pracuje z organizacjami reprezentuj?cymi Kresowian. 8 maja 2008 r. Klub Poselski PSL z?o?y? projekt uchwa?y w sprawie uczczenia 65.rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludno?ci polskiej Kresów Wschodnich II RP. Postulowali?my wówczas ustanowienie 11 lipca Dniem Pami?ci M?cze?stwa Kresowian. Brak wymaganej wi?kszo?ci sejmowej uniemo?liwi? to zamierzenie. Rada Naczelna PSL w stanowisku z 20 marca br. wyrazi?a dezaprobat? i moralny sprzeciw wobec decyzji prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, który przyzna? tytu? Bohatera Narodowego Ukrainy Stepanowi Banderze. Jednocze?nie Rada Naczelna PSL z?o?y?a ho?d pami?ci wszystkim ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na polskiej ludno?ci Kresów Wschodnich i przedstawicielach innych narodowo?ci, w tym tak?e Ukrai?com, którzy zgin?li z r?k swoich wspó?braci, ratuj?c ?ycie polskich s?siadów i przyjació?. Te fakty niezbicie dowodz?, ?e pami?? o Kresach i losach Polaków na nich nie s? oboj?tne Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i mnie osobi?cie.

Odnosz?c si? do pyta? zadanych kandydatom na Prezydenta RP uwa?am, ?e :

1. Jednorazowe wyst?pienie do prezydenta Ukrainy o uznanie przez w?adze tego pa?stwa mordów dokonanych przez OUN/UPA za zbrodni? ludobójstwa, a organizacji OUN-UPA za zbrodnicze, by?by gestem, który mo?e nie przynie?? oczekiwanego rezultatu. Dlatego tak wa?nym jest, aby w drodze kolejnych konsekwentnie podejmowanych dzia?a? doprowadzi? do osi?gni?cia zamierzonego celu.

2. Wzniesienie w Warszawie pomnika upami?tniaj?cego ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich ma niezmienne poparcie mojego ?rodowiska politycznego.

3. Polskie w?adze powinny zabiega?, aby prawa Polaków zamieszka?ych za granic? by?y równorz?dne z prawami mniejszo?ci narodowych zamieszka?ych na obszarze Rzeczypospolitej. Prezydent RP mo?e o takie relacje zabiega? dzia?aj?c w oparciu o uprawnienia konstytucyjne.

4. Dla skutecznego przeprowadzenia ustaw uw?aszczaj?cych wszystkich u?ytkowników nieruchomo?ci na Ziemiach Odzyskanych, w tym równie? ekspatriantów, konieczne jest poparcie wi?kszo?ci parlamentarnej. Polskie Stronnictwo Ludowe w przesz?o?ci podejmowa?o tego rodzaju próby, jednak brak woli politycznej powodowa?, i? by?y one bezskuteczne. Nie oznacza to, i? nale?y ich zaniecha?.

Jestem g??boko przekonany, ?e prawda historyczna, cho? czasem przychodzi na to d?ugo czeka?, zawsze odnosi ostateczne zwyci?stwo. Wierz?, ?e s?uszne postulaty ?rodowiska Kresowian tak?e zostan? spe?nione. W tym zakresie deklaruj? dalsze swoje i mojego Stronnictwa zaanga?owanie.


??cz? wyrazy szacunku

W. Pawlak

Komentarze
gjw dnia czerwiec 18 2010 14:08:27
Z mojej strony - powa?ny asumpt do zastanowienia si?, czy to czasem nie na tego kandydata odda? swój g?os w t? niedziel?.
Marzena Zawodzinska dnia czerwiec 19 2010 00:04:33
Ja jestem prawie pewna, ?e na niego zag?osuj?, ta odpowied? przewa?y?a. Chocia? ju? jego wypowiedzi podczas debaty mi si? podoba?y.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014